Představení se

Hlavní stránka
Představení se

Společnost Intergavel Aukciószervező Kft. se zabývá aukcí průmyslových produktů, nástrojů, zařízení od roku 2005. V posledních letech zjišťujeme, že tak v okruhu prodávajících, tak v okruhu kupujících jsou stále populárnější online aukce. Proces je výhodný pro každého z účastníků; prodávající může své nástroje prodat rychle a účinně, kupující mohou získat moderní stroje a zařízení. Jako společnost, poskytující komplexní služby, jsme připraveni na nové úkoly, pokud je cílem prodej majetkových předmětů určených k prodeji z důvodu modernizace, stěhování se nebo uzavření

Důležitou součástí naší činnosti je odhad hodnoty, které provádíme jako součást aukcí, ale i nezávisle na nich, aby naši zákazníci měli jasno v tom, jakými hodnoty předměty disponují.

Organizace a realizace aukce je komplexní činností, která vyžaduje vysoké soustředění se a odborné znalosti. Tyto komplexní služby v sobě zahrnují průzkum, inventarizaci, odhad hodnoty, marketingovou kampaň, potřebnou pro prodej, zorganizování a realizaci aukce, inkasování kupní ceny a položkových vyúčtování se s prodávajícím, následně předání strojů.

Naše prodejní konstrukce umožňuje pověření čistě na základě provize, čímž objednavatel nemusí nést finanční riziko. Naše více desetiletí se rozrůstající databáze v současnosti obsahuje několik milionů registrovaných klientů, kteří nepřetržitě získávají informace o našich aukcích.

Společnost Intergavel Kft. je maďarským partnerem německého aukčního domu Maynards Europe.