Úvod

Spoločnosť Intergavel Aukciószervező Kft. sa od roku 2005 zaoberá dražbou priemyselných produktov, nástrojov, zariadení. Naše skúsenosti z uplynulých rokov potvrdzujú, že online dražby sú čoraz populárnejšie tak medzi predávajúcimi, ako aj medzi kupujúcimi. Tento postup je výhodný pre každého zúčastneného; predávajúci má možnosť rýchlo a efektívne predať svoje nástroje a kupujúci získa moderné stroje a zariadenia. Ako poskytovateľ komplexných služieb sme pripravení plniť nové úlohy, ak je cieľom speňaženie majetku, určeného na predaj z dôvodu modernizácie, sťahovania alebo zrušenia.

Dôležitou súčasťou našej činnosti je odhad hodnoty majetku, ktorý vykonáme ako súčasť dražby, nezávisle na nej, aby mali naši klienti presné informácie o tom, majetok akej hodnoty vlastnia.

Zorganizovanie a realizácia dražby je komplexný proces, ktorý si vyžaduje veľkú pozornosť a odborné znalosti. Komplexné poskytované služby zahŕňajú meranie, inventarizáciu, odhad hodnoty majetku, marketingovú kampaň, potrebnú na realizáciu predaja, zorganizovanie a realizáciu dražby, zozbieranie kúpnej ceny a zúčtovanie s klientom po jednotlivých položkách, a napokon odovzdanie strojov.

Konštrukcia predaje umožňuje poverenie na čisto províznom základe, a tak klient nemusí niesť finančné riziko. Naša desaťročia sa rozrastajúca databáza v súčasnosti obsahuje niekoľko miliónov registrovaných klientov, ktorí sú nepretržite informovaní o dražbách.

Spoločnosť Intergavel Kft. je maďarským partnerom nemeckého aukčného domu a rakúskeho Maynards Europe