#20 - Asztal

Licitácia je ukončená

Aktuálna cena
62 €

 • Vyvolávacia cena

  10 €

 • Aukčný poplatok

  15%

  Aukčný poplatok: príplatok ku konečnej, odklepnutej ceny položky.
  Napr.: odklepnutá cena: €100, cena k úhrade: €115 (netto ceny)
 • DPH

  27%

 • Počet prihodení

  5 Licit

 • Miesto

  Budapest

 • Odoslaním licitu vzniká zmluva medzi žiadateľom a organizátorom dražby, na základe ktorej dražiteľovi vzniká kúpna povinnosť. Pokiaľ sa vám vynorí otázka ohľadne položky a ohľadne licitu, tak prosíme aby ste ju položili ešte pred zaslaním licitu.

Popis položky

Množstvo 1 db

Méret (mm): 1550-900-720

Najčastejšie otázky

Nie sú otázky týkajúce sa položky

Najčastejšie otázky

Nie sú otázky týkajúce sa položky

Ďalšie informácie

Informácie ohľadom položky boli vypracované na základe všetkých našich dostupných informácií. Funkčnosť a skryté vady položky sme nekontrolovali.

Pred licitovaním odporúčame využiť možnosť obhliadky pretože dodatočné reklamácie nemôžeme akceptovať.

Kupujúci znáša náklady na demontáž a dopravu
Preprava môže byť uskutočnená až po vydaní povolenia na prepravu zo strany predávajúceho.

Cena bez DPH a aukčného poplatku