Platba a doprava

Hlavná stránka
Pomoc pri nákupe

Platba

Platbu je nutné uskutočniť do 1 pracovného dňa od zaslania účtovného dokladu výhercovi. Účtovný doklad je možné tiež stiahnuť z menu našej webovej stránky. Platba sa uskutoční na číslo bankového účtu spoločnosti Intergavel Kft. ktorý následne prepošle prijatú čiastku najneskôr do 3 pracovných dní predajcovi (navrhovateľovi).

Fakturácia

Kupujúci obdržia dve konečné faktúry za zaplatenú sumu na základe účtovného dokladu. Jednu faktúru vystavenú od majiteľa za tovar, druhú od spoločnosťi Intergavel Kft. ktorá zašle elektronickú faktúru kupujúcemu o výške aukčnej provízie.

Odvoz

Spoločnosť Intergavel Kft. po obdržaní a následného prevodu na bankový účet predávajúceho, kupujúci obdrží e-mail o povolenie na prevzatie tovaru. Dostupné aj na webovej stránke vo vlastnom menu. Kupujúci si môžu zariadenia prevziať po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v povolení na prevzatie.
Určitý predajcovia majú vyhradené uvoľnenie majetku len za vlastných podmienok – kupujúci je vopred vždy oboznámený. Kupujúci musia dodržiavať vyhradené termíny stanovené na odvoz predajcom! Kupujúci je povinný prepraviť tovar v stanovenej lehote, v opačnom prípade môže predávajúci účtovať poplatok za skladovanie tovaru.