Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje pravidla pro správu osobních údajů aukční služby (dále jen: Služba) na internetových stránkách http://www.intergavel.com a http://www.intergavel.hu provozovaných společností Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Lóverseny u. 3. dále jen: Provozovatel). Zahájením používání služby uživatelé souhlasí s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je nepřetržitě přístupné na webové stránce Služby.
Ohledně osobních údajů, spravovaných v rámci Služby je provozovatelem osobních údajů Provozovatel, který údaje skladuje na bezpečném pronajatém serveru. Osobní údaje, spravované Provozovatelem mohou poznat výhradně pracovníci Provozovatele, účastnící se na Službě, respektive údaje, potřebné k fakturaci (jméno, adresa, daňové číslo, e-mailová adresa) Provozovatel poskytne pro prodejce předmětů. Správa osobních údajů se v každém případě provádí v souladu se vztahujícími se platnými právními předpisy. Cílem zprávy osobních údajů Provozovatele je poskytování Služby, vypořádání vzniklých rozporů, poskytnutí informací a odstranění provozních poruch a využívání práv, které na základě Uživatelské smlouvy Provozovateli náleží.
Používání služby je vázáno k registraci a tím k poskytnutí osobních údajů. Uživatel se kdykoli může rozhodnout, že určité údaje nechce poskytnout, tedy poskytování údajů v rámci Služby je v každém případě dobrovolné.
Pokud se uživatel rozhodne, že se v rámci Služby zúčastní aukci, Provozovatel bude spravovat osobní údaje uživatele v souvislosti s účastí na aukci.
V souvislosti s vyúčtováním a uhrazením poplatku pro Provozovatele v souvislosti se Službou může být ze strany uživatelů třeba uvedení dalších údajů.
Provozovatel neposkytne osobní údaje, vhodné pro identifikaci daného uživatele třetí osobě.

Výjimku tvoří následující události:

  1. Pokud je aukce úspěšně ukončena, zúčastněné strany v zájmu navázání kontaktu a realizace transakce při ukončení aukce od Provozovatele obdrží vzájemné kontakty.
  2. Jednotlivé části Služby v daném případě může Provozovatel provádět i prostřednictvím subdodavatele. V takových případech se může stát, že se pro takové dotyčné osoby a společnosti předají některé údaje uživatele, ale současně tyto společnosti a osoby jsou ohledně poskytnutých údajů vázány povinností mlčenlivosti.
  3. Provozovatel spolupracuje s Orgány v zájmu odhalení a potrestání porušení práva, provedených v rámci Služby. Provozovatel splní žádosti o poskytnutí údajů, založené na nařízeních právních předpisů a v zájmu toho může všechny právoplatně spravované údaje jednotlivých uživatelů poskytnout pro k tomu oprávněný orgán nebo oprávněnou osobu.

Sice v zájmu toho Provozovatel provádí vhodná bezpečnostní opatření, ale Provozovatel neví zaručit, že údaje uživatelů budou spravovány způsoby, určenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Třetí osoby, nebo i jiní uživatelé mohou být schopni na to, aby osobní údaje získali protiprávním způsobem. Kromě toho i uživatel může poskytnout své údaje třetí osobě, které je mohou použít i na protiprávní cíle.
Uživatelé v jejich vlastním zájmu nesou výhradní odpovědnost za používání jejich osobního identifikátoru a svého hesla. Pokud uživatel tyto údaje přece poskytne třetí osobě, v důsledku toho se může stát povinným v případě transakcí zahrnujících právní povinnost. V takovém případě doporučujeme daný identifikátor neprodleně pozměnit.
Provozovatel je oprávněn na správu určitých údajů, považovaných za osobní i za absence vysloveného souhlasu a uživatelů, kromě jiných na správu fakturačních údajů a údajů o obratech. Na základě Zákona č. C. z roku 2003 o elektronickém přenášení údajů jsou v určitém rozsahu oprávnění na správu osobních a jiných údajů uživatelů i poskytovatelé internetového přístupu a jiný telekomunikační poskytovatelé.
V rámci užívání Služby uživatel a Provozovatel se navzájem kontaktují prostřednictvím telekomunikačních zařízení, poskytování informací se uskutečňuje prostřednictvím otevřené sítě. V důsledku toho je ze strany Provozovatele potřebné dodržování zvýšených bezpečnostních požadavků. Proto se Provozovatel snaží o to, aby byla jeho služba považována za bezpečnou a v zájmu toho zavádí vhodná bezpečnostní opatření.
V rámci Služby má uživatel možnost na modifikaci a opravu jím poskytnutých údajů, která funkce je pro ně dostupná prostřednictvím přihlášení se do jejich osobního účtu (account). Uživatelé mají také právo požadovat vymazání jejich údajů prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na stránkách Služby. Provozovatel vylučuje svou jakoukoliv odpovědnost za informace, zveřejněné uživateli v rámci Služby.
Provozovatel si vyhrazuje právo na modifikaci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě modifikace Provozovatel modifikované prohlášení zpřístupní na internetové stránce Služby, které nadobudnou právní moci 10. dne po jejich zpřístupnění.

© 2017 Intergavel Auction Organiser, Service Provider Ltd.