Rejestracja

Strona główna

Rejestracja

Przed rozpoczęciem rejestracji proszę przeczytać

Darmowa rejestracja
Możesz stworzyć konto bez żadnych zobowiązań.

Z usług Spłóki Intergavel Kft. mogą korzystać wyłącznie osoby prawne.
Sp. z o.o., Spółka komandytowa, Zamknięta Spółka Akcyjna, Otwarta Spółka Akcyjna, Spółka jawna, Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, Producenci pierwotni

Osoby prywatne nie mogą się rejestrować.
Osoby nie posiadające numeru podatkowego nie mogą się rejestrować.

Nie mogą się rejestrować przedsiębiorstwa, wobec których prowadzone jest postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze.
Za każdym razem sprawdzamy czy podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Nie mogą się rejestrować przedsiębiorstwa, które znajdują się na Liście dłużników.
Za każdym razem sprawdzamy czy podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Jedno przedsiębiorstwo może posiadać jedną aktywną rejestrację.
Jeżeli zapomniałeś dane swojego konta, skontaktuj się z nami, pomożemy przy logowaniu.

Proces rejestracji nie jest automatyczny. Twoje konto zostanie aktywowane po sprawdzeniu danych.
Aktywacja wymaga średnio 1 dnia roboczego.

Wymogi co do treści i formy

Proszę podać aktualne i prawdziwe dane.
W ten sposób przyspieszysz procedury kontrolne.

Zwróć uwagę na zasady poprawnej pisowni.
Poprawna pisownia małych i dużych liter, poprawne stawianie znaków, itd.

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.
Należy podać najważniejsze dane.

Informacje firmowe


W przypadku Przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej, Producentów pierwotnych należy stosować formę: "Swoje nazwisko Przedsiębiorstwo prywatne" lub "Swoje nazwisko Producent pierwotny.

Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej i Producenci pierwotni wpisują numer podatkowy.

Dane osoboweOświadczenia