Registrácia

Hlavná stránka

Registrácia

Prosíme prečítať do konca a až potom pristúpiť k registrácii!

Registrácia je bezplatná.
Účet si môžete založiť bez akýchkoľvek záväzkov.

Služby poskytované spoločnosťou Intergavel Kft. môžu využívať výhradne len podnikateľské subjekty.

Fyzické osoby sa nemôžu registrovať.
Podmienkou účasti na dražbe je pridelené DIČ.

Subjekty v likvidácii alebo v konkurznom konaní sa nemôžu registrovať.
Pravosť zadaných údajov bude overená.

Firmy na čiernom zozname alebo firmy s dlhmi sa nemôžu u nás registrovať.
Pravosť zadaných údajov bude overená.

Spoločnosť môže mať iba 1 registrovaný účet.
V prípade že ste zabudli prihlasovacie údaje, kontaktujte nás prosím.

Registrácia nie je automatická, aktivovaná bude až po kontrole zadaných údajov.
Aktivácia bude vykonaná najneskor do 1 pacovného dňa.

Zadávajte prosím len aktuálne, pravdivé údaje.
Urýchlite tým proces aktivácie.

Prosim, venujte zvýšenú pozornosť pravopisným pravidlám.
Používanie veľkých a malých písmen, interpunkčných znamienok atď.

Povinné vyplniť všetky políčka.
Zadajte iba dôležité údaje.

Informácie o spoločnosti


Spoločnosť, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do registra podľa osobitného predpisu údaje zadáva vo forme "Vlastné meno podnikateľa" alebo "Vlastné meno fyzickej osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Osobné údajePrehlásenia