Registrácia

Hlavná stránka

Registrácia

Pred registráciou prosíme prečítať

Registrácia je bezplatná.
Priečinok si môžete založiť baz akýchkoľvek záväzkov.

Služby, poskytované spoločnosťou Intergavel Kft. môžu využívať výhradne právnické osoby.
s.r.o., k.s., súkromná akciová spoločnosť., a.s., v.o.s., podnikateľ, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Fyzické osoby sa nemôžu registrovať.
Osoby, ktoré nedisponujú daňovým číslom, sa nemôžu zúčastniť dražieb.

Podnikania v likvidácii, konkurze, pod bankrotovou ochranou sa nemôžu registrovať.
Pravosť údajov bude v každom prípade overená.

Firmy účinkujúce na Čiernej listine alebo firmy s dlhmi na odvodoch sa nemôžu registrovať.
Pravosť údajov bude v každom prípade overená.

Podnikanie môže mať iba aktívnu registráciu.
Ak ste zabudli údaje svojho priečinku, oznámte nám to prosím, a pomôžeme Vám s prihlásením sa.

Proces registrácie nie je automatický. Váš priečinok bude aktivovaný po skontrolovaní údajov.
Aktivácia si vyžaduje priemerne 1 pracovný deň.

Požiadavky na formu a obsah

Udávajte prosím aktuálne, pravdivé údaje.
Urýchlite tým proces kontroly.

Venujte zvýšenú pozornosť pravopisným pravidlám!
Používanie veľkých a malých písmen, interpunkčných znamienok atď.

Je povinné vyplniť všetky políčka.
Udajte iba najdôležitejšie údaje.

Firemné informácie


Forma v prípade podnikateľa alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu: "Vlastné meno podnikateľ" alebo "Vlastné meno fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Osobné údajePrehlásenia