Registrácia

Hlavná stránka
Registrácia

Online dražba je verejná a prístupná pre každého, účasť na elektronickej aukcii je podmienená registráciou a vstupom do užívatelského účtu.

Registrácia je možná iba pre podnikateľské subjekty na nasledujúcom odkaze: Registrácia

Počas registrácie systém pošle aktivačný kód, registrácia sa následne potvrdí kliknutím na odkaz v e-maile(alebo zadaním kódu). Po schválení aukčnej spoločnosti (overenie daňového čísla, názvu spo-ločnosti) je registrácia úspešná. Pokiaľ neobdržíte aktivačný kód na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, odporúčame pozrieť sa do priečinka spam e-mailovej pošty.
Po prihlásení je možné požiadať o nový aktivačný kód pomocou tlačidla Znova odoslať kód.

Registrácia z dôvodu kúpy položky je možná najneskôr 1 pracovný deň pred uzatvorením aktuálnej dražby.

V prípade takejto registrácie vykonanej pred uzavretím aukcie nemôžeme ručiť za prijatie registrácie a tým za zabezpečenie účasti uchádzača na danej aukcii.

Uchádzači súčasne s registráciou potvrdia ustanovenia aukčných predpisov, ktoré sa po prijatí považujú za záväzné.

Automatické správy zo systému sa budú odosielať na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii (napr. prekročenie vyvolávacej ceny, výhra dražby, fakturácia, doprava, nová aukcia - vo forme bulletinov), preto je potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú registrujúci často pozerá.

Ak dôjde k zmene registrovaných údajov (napr. sídlo spoločnosti, poštová adresa alebo zmena kon-taktnej osoby), registrujúci je povinní písomne oznámiť to aukčnej spoločnosti na: in-fo@intergavel.hu). Aukčná spoločnosť vykoná zmeny do 1 pracovného dňa.