Predaj priemyselného majetku

Hlavná stránka
Predaj priemyselného majetku

Spoločnosť Intergavel Kft., maďarský partner nemeckej spoločnosti Maynards Europe GmbH poskytuje komplexné služby pre priemyselné a obchodné spoločnosti, finančné inštitúcie ako aj správcom konkurznej podstaty pri speňažovaní majetku z dôvodu modernizácie, premiestnenia alebo zrušenia prevádzky.
Zabezpečíme kompletný proces predaja, od ocenenia a ohodnotenia majetku cez realizáciu živej alebo online dražby, vyúčtovaní, ako aj možnosti dopravy majetku.

Každú objednávku posúdime individuálne a zvolíme pre Vás tú najefektívnejšiu metódu. V závislosti od špecifík priemyselného odvetvia, počtu zariadení a dostupného času ktorý je k dispozícii, môže to byť dražba alebo priamy predaj. Medzi dražbami popri tradičných živých dražbách je čoraz populárnejšia aj špeciálna online dražba ktorej hlavnou výhodou je jednoduchosť, pohodlnosť a skutočnosť, že nemá žiadne geografické a časové obmedzenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom:

Viktor Vicena
Telefón: +421 911 431 602
E-mail: viktor.vicena@intergavel.com

  • Online dražba
  • Živá dražba

Počet dražieb

929

Počet predaných položiek

141.103

Hodnota predaných položiek

€ 34.307.868