Predaj priemyselného majetku

Hlavná stránka
Predaj priemyselného majetku

Spoločnosť Intergavel Kft., ako maďarský partner nemeckej spoločnosti Auctionhaus Dechow a rakúskej spoločnosti Karner & Dechow, poskytuje komplexné služby pre priemyselné a obchodné spoločnosti, peňažné inštitúty, správcov konkurznej podstaty. Realizujeme kompletne všetky procesy od odhadu hodnoty majetku, cez realizáciu dražby, až po zúčtovanie, a napokon po vykonanie fakturácie. Sme pripravení na nové výzvy, ak je cieľom speňaženie majetku, určeného na predaj z dôvodu modernizácie, sťahovania alebo zrušenia.

Každú objednávku jednotlivo posúdime a zvolíme najefektívnejšiu metódu. V závislosti od počtu zariadení, času, ktorý je k dispozícii, aj od špecifík priemyselného odvetvia to môže byť dražba alebo predaj s jednaním o cenu. Medzi dražbami je popri tradičných, živých dražbách čoraz populárnejšia aj efektívna online dražba.

We are looking forward to your inquiry if we can help you with these areas:

László Radvány
Telefón: +36 30 839 5081
E-mail: laszlo.radvany@intergavel.hu

  • Online auction
  • Živá dražba

Number of auctions

873

Sold items number

139.261

Sold items prices

€ 31.204.721