Znalectví

Poskytneme Vám pomoc při stanovení hodnoty Vašeho strojového parku a prostředků. Stanovení hodnot průmyslových předmětů vyžaduje zvýšenou obezřetnost. Díky našim mnohaletým zkušenostem a pomoci zahraničních odborníků jsme připraveni vytvořit přesný a reálný obraz o hodnotě Vašich majetkových předmětů. Náš cenový odhad ukazuje vždy skutečnou tržní hodnotu, tu cenu, kterou nástroj skutečně představuje a můžete s ní s určitostí kalkulovat, ať se rozhodnete o jeho osudu jakkoli.

Naši spolupracovníci nepřetržitě sledují obchody po celém světě, tak máme uloženy i údaje našich předchozích pověření. Víme, co, kdy, za jakou cenu bylo prodáno, což také napomáhá v tom, abychom reálně určili skutečnou hodnotu.

Za znalosti našeho cenového odhadu dokáží naši zákazníci snadněji rozhodnout o osudu své firmy, o otázkách modernizace, o rozšíření nebo třeba o zrušení. O nástrojích můžeme vyhotovit i inventuru, ať se závod nachází kdekoli v zemi.

We are looking forward to your inquiry if we can help you with these areas:

László Radvány
Telefon: +36 30 839 5081
E-mail: laszlo.radvany@intergavel.hu