Odhad hodnoty majetku

Hlavná stránka
Odhad hodnoty majetku

Pomôžeme Vám pri určení hodnoty strojového parku, zariadení. Odhad hodnoty priemyselného majetku si vyžaduje obozretnosť. Na základe našich dlhoročných skúseností a s pomocou zahraničných partnerov sme pripravení podať presný a reálny obraz o hodnote Vášho majetku. Odhad hodnoty majetku vždy ukazuje reálnu trhovú hodnotu, cenu, ktorú predmet skutočne predstavuje a s ktorou môžete určite rátať, nech už o jeho osude rozhodnete akokoľvek.

Naši spolupracovníci neprestajne sledujú obchodovanie na celom svete a máme tiež uložené údaje minulých poverení. Vieme čo, kedy, za akú cenu bolo predané, čo nám tak isto poskytuje pomoc pri reálnom odhade skutočnej ceny.

Poznajúc odhad hodnoty majetku sa naši klienti môžu ľahšie rozhodnúť v otázkach o osude firmy, o modernizácii, rozširovaní, alebo aj o znižovaní počtu zamestnancov. O aktívach môžeme vyhotoviť aj inventúru, nech už je prevádzka kdekoľvek v krajine.

We are looking forward to your inquiry if we can help you with these areas:

László Radvány
Telefón: +36 30 839 5081
E-mail: laszlo.radvany@intergavel.hu