Usługi

Sprzedaż majątku przemysłowego

Spółka Intergavel Kft. jako węgierski partner Domów Aukcyjnych: niemieckiego Auctionhaus Dechow i austriackiego Karner & Dechow, udziela kompleksowych usług zakładom przemysłowym i przedsiębiorstwom handlowym oraz instytucjom finansowym i instytucjom zarządzającymi firmami po ogłoszeniu upadłości. Przeprowadzamy wszystkie czynności począwszy od wyceny majątku przez przeprowadzenie aukcji aż po rozliczenie i wykonanie zadań związanych z wystawieniem ostatecznych faktur. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, zwłaszcza jeżeli celem jest sprzedaż majątku przemysłowego spowodowaną modernizacją, przeprowadzką lub zamknięciem.

Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie i wybieramy najbardziej skuteczną metodę do jego zrealizowania. W zależności od ilości ruchomości, czasu jakim dysponujemy oraz od specyfiki gałęzi przemysłowej może być to aukcja lub sprzedaż z negocjacją cen. Oprócz tradycyjnej aukcji ustnej coraz bardziej popularna i skuteczna staje się forma aukcji online.