Usługi

Jak dokonać zakupu

Rejestracja
Nowa firma powinna zarejestrować się co najmniej 1 dzień przed zamknięciem licytacji pozycj, której zakupem jest zainteresowana.

Przegląd ruchomości
Osoby zainteresowane mają możliwość obejrzenia ruchomości (przed zamknięciem licytacji, we wcześniej określonym terminie), i dlatego Kupujący nie może dokonać odstąpienia od umowy, mimo przysługującemu mu prawu w przypadku umów zawieranych przez internet.

Licytacja
Proszę licytować tylko wówczas, gdy jesteście Państwo w stanie dotrzymać 1 dniowego terminu płatności. Ceny podane na stronie to ceny netto, do których doliczane są poniższe koszty dodatkowe:
Dodatkowe opłaty obciążające Kupującego,
VAT.

Płatność
W ciągu jednego dnia od wysłania dokumentu księgowego. Pobierany dokument księgowy może być wystawiony w euro i w forintach (przelicznik z dnia licytacji po aktualnym średnim kursie Narodowego Banku Węgierskiego) na stronie internetowej w punkcie własne menu. Przelew odbywa się na numer konta bankowego Spółki Intergavel Kft.,znajdującego się na dokumencie księgowym. Spółka Intergavel Kft. w ciągu 3 dni przekazuje przelaną kwotę na konto sprzedającego Zleceniodawcy.

Wystawianie faktur
Po dokonaniu zapłaty, na podstawie wystawionego dokumentu księgowego, kupujący otrzymują dwie faktury: fakturę na zakupioną ruchomość wystawia Sprzedający, a fakturę elektroniczną na premium aukcyjne wystawia Spółka Intergavel Kft.

Wysyłka
Po dokonaniu przelewu przez Spółkę Intergavel Kft. na konto bankowe Zleceniodawcy, w punkcie własne menu staną się dostępne Zezwolenia odbioru, o których kupujący otrzymają zawiadomienie na adres e-mail. Po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą kontaktową określoną na Zezwoleniu odbioru, kupujący będzie mógł odebrać zakupione ruchomości. Niektórzy sprzedający wiążą wydanie sprzedanej ruchomości z wysłaniem zwrotnym umowy kupna sprzedaży lub wydanej przez nich faktury. Za każdym razem informujemy o tym fakcie. Określone przez sprzedającego dni wysyłki oraz termin dostawy muszą być dotrzymane przez Nabywcę. Po terminie wysyłki, za niewysłane pozycje Sprzedający może naliczyć koszyty magazynowania ruchomości.

Umowa kupna sprzedaży
W przypadku zakupu o wartości brutto 200.000 Ft przygotowujemy Umowę kupna sprzedaży, którą można pobrać na stronie po zalogowaniu się. Prosimy o odesłanie na adres Spółki Intergavel Kft. trzech egzemplarzy opatrzonych podpisem firmowym. Niektórzy Sprzedawcy proszą o Umowę kupna sprzedaży niezależnie od wartości ruchomości.