Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A HONLAP ÉS ALOLDALAINAK LÁTOGATÓI, VALAMINT AZ AUKCIÓS SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és árverési oldalunk, a www.intergavel.com honlap és aloldalainak (a továbbiakban: Honlapunk) látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybevevőjét a Társaságunk által, a személyes adatok tekintetében végzett adatkezelésről.
A jelen tájékoztatás a 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Európa Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében, illetve 14. cikkében foglaltak szerint kerül kiadásra.

Az adatkezelő neve: INTERGAVEL Aukciószervező, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaságunk”)

Címe: 2040 Budaörs, Stefánia utca 7.
Honlap: www.intergavel.com
Postacíme: 2040 Budaörs, Pf. 499.
Telefonszáma: +36 23 200 120
E-mail címe: info@intergavel.hu
Adószáma: 13442068-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-217949
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: saját szerver – Intergavel Kft., 2040 Budaörs, Stefánia u. 7., Tel.: +36 23 200 120

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV

 CÍM

 TEVÉKENYSÉG

Zeomineralproductos S.L.

Spain, 03430 Onil(Alicante) Calle Doctor Sapena 8

IT szolgáltatás

Bérelt szerver

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Deutschland

tárhely szolgáltatás

Car And Gas Bt.

6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 9.

könyvviteli, adóügyi szolg.

Zeomineralproductos S.L.

Spain, 03430 Onil(Alicante) Calle Doctor Sapena 8

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Direkt marketing és hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók: 

NÉV

 CÍM

 TEVÉKENYSÉG

Zeomineralproductos S.L.

Spain, 03430 Onil(Alicante) Calle Doctor Sapena 8

IT szolgáltatás

Bérelt szerver

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Deutschland

tárhely szolgáltatás

Zeomineralproductos S.L.

Spain, 03430 Onil(Alicante) Calle Doctor Sapena 8

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

 

 

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Honlapunk látogatása és az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele során Önt mint érintettet (a továbbiakban: „Ön” vagy „Érintett”) az alábbi adatkezelési tevékenységek érintik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlásáról a táblázatok alatt (6.pont) talál részletes tájékoztatást.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve árverési oldalunkon licitálni szeretnének.

A regisztráció illetve az árverési oldal szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@intergavel.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 5 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk? 

Az oldalunk a bejelentkezéshez sütiket használ. Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

Cookie-k tiltása:

     

Cookie neve    

Szolgáltató

Cél

Típus

igc

intergavel.com

Tárolja a felhasználó által választott cookie beállításokat ( tiltás, szükséges, marketing ). Érvényes 1 hónapig

http”

sec_session_id

intergavel.com

Tárolja a felhasználó session azonosítóját. Session bezárása esetén megszűnik.

http”

       

Szükséges Cookie-k:

   

Cookie neve    

Szolgáltató

Cél

Típus

igc

intergavel.com

Tárolja a felhasználó által választott cookie beállításokat ( tiltás, szükséges, marketing ). Érvényes 1 hónapig

http”

sec_session_id

intergavel.com

Tárolja a felhasználó session azonosítóját. Session bezárása esetén megszűnik.

http”

lang

intergavel.com

Tárolja a felhasználó választott nyelvét. Érvényes 1 hónapig.

http”

log_string

intergavel.com

Véletlenszerűen generált bejelentkezési azonosító, a bejelentkezés megjegyzéséhez.

http”

log_id

intergavel.com

A felhasználó azonosítója, amennyiben bejelentkezéskor bejelölte a „Bejelentkezve maradok” opciót

http”

       

Összes cookie:

     

Cookie neve    

Szolgáltató

Cél

Típus

igc

intergavel.com

Tárolja a felhasználó által választott cookie beállításokat ( tiltás, szükséges, marketing ). Érvényes 1 hónapig

http”

sec_session_id

intergavel.com

Tárolja a felhasználó session azonosítóját. Session bezárása esetén megszűnik.

http”

lang

intergavel.com

Tárolja a felhasználó választott nyelvét. Érvényes 1 hónapig.

http”

log_string

intergavel.com

Véletlenszerűen generált bejelentkezési azonosító, a bejelentkezés megjegyzéséhez.

http”

log_id

intergavel.com

A felhasználó azonosítója, amennyiben bejelentkezéskor bejelölte a „Bejelentkezve maradok” opciót

http”

_ga

intergavel.com

Google Analytics azonosító

http”

_gid

intergavel.com

Felhasználó Google Analytics azonosítója

http”

2. Mit kell tudni még árverési oldalunk adatkezeléséről? 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszerből töröljük. Ez Ön kezdeményezheti

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítésére (Pl. Számv. tv. 169.§.)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

Honlap látogatása (böngészés, illetve a honlapon keresztül elérhető szolgáltatás igénybevétele érdekében)

Az adatkezeléssel érintettek köre:

a honlapra belépő természetes személy, szolgáltatás igénybevétele esetén a honlapon regisztráló személy

Kezelt személyes adatok köre:

 

Kezelt személyes adatok forrása:

az Érintett, azaz Ön

A személyes adatok tervezett kezelésének a célja:

a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

A tervezett adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, melyet a honlapon történő regisztrációjával ad meg.

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái:

Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok továbbításra kerülnek:

az illetékes hatóság részére

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a honlapra történő regisztrációtól számítva addig, amíg nem rendelkezik a törlésről a felhasználó. Kérésre töröljük a fiókot.

 

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e:

nem

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni:

Nem köteles megadni, azonban a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások csak a honlapra történő belépést követően érhetők el. Fiók regisztráció esetén kötelező megadni.

Az adatszolgáltatás lehetséges következményei, amennyiben az érintett nem szolgáltat adatokat:

A honlap tartalma elérhető, a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásunkat nem tudja igénybe venni.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás:

nem történik

A személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelés:

az adatkezelő nem kíván eltérő célú adatkezelést végezni

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

 

Regisztráció a honlapon

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A honlapon regisztráló természetes személyek.

Kezelt személyes adatok köre:

a honlapon regisztráló cég, egyéni vállalkozó, őstermelő nevee, székhely címe (ország,  irányítószám, település, utca, házszám), kapcsolattartójának, mint természetes személynek a vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), jelszó, engedély esetén a böngésző típusa

Kezelt személyes adatok forrása:

az Érintett, azaz Ön

az Ön felhatalmazása alapján a honlapon regisztráló természetes személy

A személyes adatok tervezett kezelésének a célja:

honlapunk által nyújtott szolgáltatás elérése, azaz az online aukción való részvétel

A tervezett adatkezelés jogalapja:

az Érintett hozzájárulása 

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái:

Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok továbbításra kerülnek:

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e:

nem

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni:

igen

Az adatszolgáltatás lehetséges következményei, amennyiben az érintett nem szolgáltat adatokat:

Nem lehetséges a licitáláson való részvétel.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás:

nem történik

A személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelés:

az adatkezelő nem kíván eltérő célú adatkezelést végezni

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga

Honlapon keresztül elérhető szolgáltatásunk, azaz az árverési oldal, licitálás igénybevétele

Az adatkezeléssel érintettek köre:

 

Kezelt személyes adatok köre:

cégnév, cégadatok (adószám, székhely címe – ország, irányítószám, település, utca, házszám), kapcsolattartó adatai (vezeték- és keresztnév, e-mail, telefonszám)

Kezelt személyes adatok forrása:

az Érintett, azaz Ön

A személyes adatok tervezett kezelésének a célja:

a látogatók regisztrációja és nyilvántartása,

licitálások kezelése és teljesítése,

a vásárlások (licitálások) és a számlázás kezelése, szükség esetén szerződéskötés,

panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,

vásárlóinkkal kapcsolattartás.

A tervezett adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás

 

jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái:

Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok továbbításra kerülnek:

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

árverés időtartama és az azt követő szerződés teljesülésének időpontjáig.

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

 A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e:

nem

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni:

amennyiben a honlap szolgáltatásaként, az árverésen részt kíván venni

Az adatszolgáltatás lehetséges következményei, amennyiben az érintett nem szolgáltat adatokat:

nem tud az árveréseken részt venni

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás:

nem történik

A személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelés:

az adatkezelő nem kíván eltérő célú adatkezelést végezni

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

 

3. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről? 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, az árverési felületen tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal az árverési oldalunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállaljuk.

 Hírlevél szolgáltatás igénybevétele

Az adatkezeléssel érintettek köre:

 

Kezelt személyes adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Kezelt személyes adatok forrása:

az Érintett, azaz Ön

A személyes adatok tervezett kezelésének a célja:

kapcsolattartás,

Önt új aukciókról, új termékeinkről értesítjük

A tervezett adatkezelés jogalapja:

önkéntes hozzájárulás

 

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái:

Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok továbbításra kerülnek:

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

hírlevélről történő leiratkozásig, hozzájárulás visszavonásáig

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e:

nem

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni:

nem

Az adatszolgáltatás lehetséges következményei, amennyiben az érintett nem szolgáltat adatokat:

nem kap hírlevelet

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás:

nem történik

A személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelés:

az adatkezelő nem kíván eltérő célú adatkezelést végezni

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok:

 

Direkt marketing szolgálatás igénybevétele

Az adatkezeléssel érintettek köre:

 

Kezelt személyes adatok köre:

cégadatok, e-mail cím

Kezelt személyes adatok forrása:

az Érintett, azaz Ön

A személyes adatok tervezett kezelésének a célja:

az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján

személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk,

üzletszerzési célból Önt megkeressük,

az általunk indított aukciókról tájékoztatókat küldünk.

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái:

Intergavel Aukciószervező, Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok továbbításra kerülnek:

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e:

nem

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni:

nem

Az adatszolgáltatás lehetséges következményei, amennyiben az érintett nem szolgáltat adatokat:

nem kap személyre szabott tájékoztatást, aukcióról tájékoztatást, DM levelet e-mailben vagy telefonon

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás:

nem történik

A személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelés:

az adatkezelő nem kíván eltérő célú adatkezelést végezni

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok:

 

 4. Egyéb adatkezelési kérdések 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és árverési oldalunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Ügyintézés, panasz esetén:

A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön vezeték- és keresztnevét, elérhetőségi adatait (regisztrációkor megadott e-mail címe, telefonszáma) és panaszát kezeljük.

Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A panasszal kapcsolatos adatokat a panasz kezelését követő elévülési idő eltéltéig őrizzük meg.

A lentebb feltüntetett jogainak gyakorlása kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:

A kérelem benyújtásának módja:

A kérelmet az adatkezelő fentebb írt elérhetőségein nyújthatja be:

 • írásban (elektronikus úton vagy postai úton)

A kérelem teljesítésének határideje, módja:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt.

Ön az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kapja meg.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 5 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 5 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 5 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Önt mint érintettet megillető jogok:

 1. Hozzájárulás visszavonásának a joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

 1. Ön kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az Ön személyes adatainak kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem Öntől mint érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás. (Ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.)

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az itt említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az ezt szabályozó Korm. rendeletben meghatározott mértékű díjat számíthat fel.

Ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre (így például word vagy excel formátumú fájlban; e-mail mellékleteként vagy pendrive-n), kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását vagy tiltakozhat az ilyen adatok kezelése ellen.

Törlés:

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Korlátozás:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt

 1. Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 1. Ön élhet a jogorvoslati lehetőségével

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti

Ön az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszát az alábbi hatósághoz nyújthatja be:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400; Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap. http://www.naih.hu

 1. Az Ön személyes adataira vonatkozó adatbiztonsági információk:

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 • 9. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://intergavel.com weboldalon történik.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2024. március 5. napjától hatályos